Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TRAC - T-cell receptor alpha constant

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : T cell receptor alpha constant
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q11.2
 • OMIM: 186880
 • HGNC: 12029
 • UniProtKB: P01848
 • Genatlas: TRAC
 • Ensembl: ENSG00000277734
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P01848
 • LOVD: TRAC

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.