Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PTPN3 - protein tyrosine phosphatase non-receptor type 3

 • Synonim(y) : PTPH1
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q31
 • OMIM: 176877
 • HGNC: 9655
 • UniProtKB: P26045
 • Genatlas: PTPN3
 • Ensembl: ENSG00000070159
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P26045
 • LOVD: PTPN3

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.