Orphanet: nuclear receptor subfamily 2 group F member 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NR2F1 - nuclear receptor subfamily 2 group F member 1

 • Synonim(y) : COUPTF1, COUP-TFI, EAR-3, SVP44, TCFCOUP1
 • Poprzednie symbole i nazwy : ERBAL3, TFCOUP1, nuclear receptor subfamily 2, group F, member 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5q15
 • OMIM: 132890
 • HGNC: 7975
 • UniProtKB: P10589
 • Genatlas: NR2F1
 • Ensembl: ENSG00000175745
 • IUPHAR-DB: 617
 • Reactome: P10589
 • LOVD: NR2F1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.