Orphanet: sarcolemma associated protein
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SLMAP - sarcolemma associated protein

 • Synonim(y) : KIAA1601, Sarcolemmal-associated protein, SLAP
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3p14.3
 • OMIM: 602701
 • HGNC: 16643
 • UniProtKB: Q14BN4
 • Genatlas: SLMAP
 • GenCC: SLMAP
 • Ensembl: ENSG00000163681
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q14BN4
 • LOVD: SLMAP

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.