Orphanet: leiomodin 3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LMOD3 - leiomodin 3

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : leiomodin 3 (fetal)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3p14.1
 • OMIM: 616112
 • HGNC: 6649
 • UniProtKB: Q0VAK6
 • Genatlas: LMOD3
 • Ensembl: ENSG00000163380
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: LMOD3

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.