Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RPS20 - ribosomal protein S20

 • Synonim(y) : S20, uS10
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 8q12.1
 • OMIM: 603682
 • HGNC: 10405
 • UniProtKB: P60866
 • Genatlas: RPS20
 • Ensembl: ENSG00000008988
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P60866
 • LOVD: RPS20

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.