Orphanet: mechanistic target of rapamycin kinase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MTOR - mechanistic target of rapamycin kinase

 • Synonim(y) : dJ576K7.1 (FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1), FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2, FKBP12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP-rapamycin associated protein, FLJ44809, mammalian target of rapamycin, RAFT1, rapamycin and FKBP12 target 1, rapamycin associated protein FRAP2, rapamycin target protein, RAPT1
 • Poprzednie symbole i nazwy : FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1, FRAP, FRAP1, FRAP2, mechanistic target of rapamycin, mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p36.22
 • OMIM: 601231
 • HGNC: 3942
 • UniProtKB: P42345
 • Genatlas: MTOR
 • GenCC: MTOR
 • Ensembl: ENSG00000198793
 • IUPHAR-DB: 2109
 • Reactome: P42345
 • LOVD: MTOR

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.