Orphanet: C X C motif chemokine receptor 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CXCR2 - C-X-C motif chemokine receptor 2

 • Synonim(y) : CD182, CMKAR2
 • Poprzednie symbole i nazwy : IL8RB, chemokine (C-X-C motif) receptor 2, interleukin 8 receptor, beta
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q35
 • OMIM: 146928
 • HGNC: 6027
 • UniProtKB: P25025
 • Genatlas: CXCR2
 • GenCC: CXCR2
 • Ensembl: ENSG00000180871
 • IUPHAR-DB: 69
 • Reactome: P25025
 • LOVD: CXCR2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.