Orphanet: torsin 1A interacting protein 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TOR1AIP1 - torsin 1A interacting protein 1

 • Synonim(y) : FLJ13142, lamina associated polypeptide 1B, LAP1B
 • Poprzednie symbole i nazwy : torsin A interacting protein 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q25.2
 • OMIM: 614512
 • HGNC: 29456
 • UniProtKB: Q5JTV8
 • Genatlas: -
 • Ensembl: ENSG00000143337
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q5JTV8
 • LOVD: TOR1AIP1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.