Orphanet: protein phosphatase, Mg2 Mn2 dependent 1D
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PPM1D - protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1D

 • Synonim(y) : PP2C-DELTA, protein phosphatase 2C, delta isoform, wild-type p53-induced phosphatase 1, Wip1
 • Poprzednie symbole i nazwy : protein phosphatase 1D magnesium-dependent, delta isoform, protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent, 1D
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q23.3
 • OMIM: 605100
 • HGNC: 9277
 • UniProtKB: O15297
 • Genatlas: PPM1D
 • Ensembl: ENSG00000170836
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O15297
 • LOVD: PPM1D

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.