Orphanet: calpastatin
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CAST - calpastatin

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5q15
 • OMIM: 114090
 • HGNC: 1515
 • UniProtKB: P20810
 • Genatlas: CAST
 • Ensembl: ENSG00000153113
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P20810
 • LOVD: CAST

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.