Orphanet: bone morphogenetic protein 6
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

BMP6 - bone morphogenetic protein 6

 • Synonim(y) : VGR1
 • Poprzednie symbole i nazwy : VGR, vegetal related growth factor (TGFB-related)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6p24.3
 • OMIM: 112266
 • HGNC: 1073
 • UniProtKB: P22004
 • Genatlas: BMP6
 • Ensembl: ENSG00000153162
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: BMP6

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.