Orphanet: EPH receptor A4
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

EPHA4 - EPH receptor A4

 • Synonim(y) : Hek8
 • Poprzednie symbole i nazwy : EphA4, TYRO1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q36.1
 • OMIM: 602188
 • HGNC: 3388
 • UniProtKB: P54764
 • Genatlas: EPHA4
 • Ensembl: ENSG00000116106
 • IUPHAR-DB: 1824
 • Reactome: P54764
 • LOVD: EPHA4

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.