Orphanet: nth like DNA glycosylase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NTHL1 - nth like DNA glycosylase 1

 • Synonim(y) : NTH1, OCTS3
 • Poprzednie symbole i nazwy : nth (E.coli endonuclease III)-like 1, nth endonuclease III-like 1 (E. coli)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16p13.3
 • OMIM: 602656
 • HGNC: 8028
 • UniProtKB: P78549
 • Genatlas: NTHL1
 • Ensembl: ENSG00000065057
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P78549
 • LOVD: NTHL1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.