Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NEK9 - NIMA related kinase 9

 • Synonim(y) : DKFZp434D0935, MGC16714, Nek8, NERCC
 • Poprzednie symbole i nazwy : NIMA (never in mitosis gene a)- related kinase 9
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q24.3
 • OMIM: 609798
 • HGNC: 18591
 • UniProtKB: Q8TD19
 • Genatlas: NEK9
 • Ensembl: ENSG00000119638
 • IUPHAR-DB: 2124
 • Reactome: Q8TD19
 • LOVD: NEK9

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.