Orphanet: mitogen activated protein kinase kinase kinase 7
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MAP3K7 - mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7

 • Synonim(y) : MEKK7, TGF-beta activated kinase 1
 • Poprzednie symbole i nazwy : TAK1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6q15
 • OMIM: 602614
 • HGNC: 6859
 • UniProtKB: O43318
 • Genatlas: MAP3K7
 • Ensembl: ENSG00000135341
 • IUPHAR-DB: 2082
 • Reactome: O43318
 • LOVD: MAP3K7

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.