Orphanet: ferredoxin 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FDX2 - ferredoxin 2

 • Synonim(y) : MGC19604
 • Poprzednie symbole i nazwy : FDX1L, ferredoxin 1-like
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19p13.2
 • OMIM: 614585
 • HGNC: 30546
 • UniProtKB: Q6P4F2
 • Genatlas: -
 • Ensembl: ENSG00000267673
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q6P4F2
 • LOVD: FDX2

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.