Orphanet: RAN guanine nucleotide release factor
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RANGRF - RAN guanine nucleotide release factor

 • Synonim(y) : HSPC165, HSPC236, MOG1, MOG1 homolog (S. cerevisiae), RANGNRF
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17p13.1
 • OMIM: 607954
 • HGNC: 17679
 • UniProtKB: Q9HD47
 • Genatlas: RANGRF
 • GenCC: RANGRF
 • Ensembl: ENSG00000108961
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9HD47
 • LOVD: RANGRF

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.