Orphanet: mitochondrially encoded tRNA Ala GCN
x

Wyszukaj gen

*(*) pole obowiązkowe

MT-TA - mitochondrially encoded tRNA-Ala (GCN)

 • Synonim(y) : trnA
 • Poprzednie symbole i nazwy : MTTA, mitochondrially encoded tRNA alanine, tRNA alanine
 • Typ : Niekodujący RNA
 • Lokalizacja chromosomowa : mitochondria
 • OMIM: 590000
 • HGNC: 7475
 • UniProtKB: -
 • Genatlas: -
 • Ensembl: ENSG00000210127
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: MT-TA

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.