Orphanet: nebulette
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NEBL - nebulette

 • Synonim(y) : LASP2, LIM and SH3 protein 2, LIM-nebulette, LNEBL
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10p12.31
 • OMIM: 605491
 • HGNC: 16932
 • UniProtKB: O76041
 • Genatlas: NEBL
 • Ensembl: ENSG00000078114
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O76041
 • LOVD: NEBL

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.