Orphanet: RAD51 paralog B
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RAD51B - RAD51 paralog B

 • Synonim(y) : hREC2, R51H2, REC2
 • Poprzednie symbole i nazwy : RAD51 (S. cerevisiae)-like 1, RAD51 homolog B (S. cerevisiae), RAD51-like 1 (S. cerevisiae), RAD51L1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q24.1
 • OMIM: 602948
 • HGNC: 9822
 • UniProtKB: O15315
 • Genatlas: RAD51B
 • Ensembl: ENSG00000182185
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O15315
 • LOVD: RAD51B

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.