Orphanet: RAR related orphan receptor A
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RORA - RAR related orphan receptor A

 • Synonim(y) : NR1F1, ROR1, ROR2, ROR3, RZRA
 • Poprzednie symbole i nazwy : RAR-related orphan receptor A
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q22.2
 • OMIM: 600825
 • HGNC: 10258
 • UniProtKB: P35398
 • Genatlas: RORA
 • GenCC: RORA
 • Ensembl: ENSG00000069667
 • IUPHAR-DB: 598
 • Reactome: P35398
 • LOVD: RORA

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.