Orphanet: serine and arginine rich splicing factor 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SRSF2 - serine and arginine rich splicing factor 2

 • Synonim(y) : PR264, SC35, SC-35, SFRS2A, SR splicing factor 2
 • Poprzednie symbole i nazwy : SFRS2, serine/arginine-rich splicing factor 2, splicing factor, arginine/serine-rich 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q25.2
 • OMIM: 600813
 • HGNC: 10783
 • UniProtKB: Q01130
 • Genatlas: SRSF2
 • Ensembl: ENSG00000161547
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q01130
 • LOVD: SRSF2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.