Orphanet: synaptotagmin 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SYT1 - synaptotagmin 1

 • Synonim(y) : P65
 • Poprzednie symbole i nazwy : SVP65, SYT, synaptotagmin I
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12q21.2
 • OMIM: 185605
 • HGNC: 11509
 • UniProtKB: P21579
 • Genatlas: SYT1
 • Ensembl: ENSG00000067715
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P21579
 • LOVD: SYT1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.