Orphanet: solute carrier family 6 member 9
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SLC6A9 - solute carrier family 6 member 9

 • Synonim(y) : GLYT1
 • Poprzednie symbole i nazwy : solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, glycine), member 9
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p34.1
 • OMIM: 601019
 • HGNC: 11056
 • UniProtKB: P48067
 • Genatlas: SLC6A9
 • Ensembl: ENSG00000196517
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P48067
 • LOVD: SLC6A9

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.