Orphanet: transmembrane protein 106B
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TMEM106B - transmembrane protein 106B

 • Synonim(y) : FLJ11273, MGC33727
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 7p21.3
 • OMIM: 613413
 • HGNC: 22407
 • UniProtKB: Q9NUM4
 • Genatlas: TMEM106B
 • Ensembl: ENSG00000106460
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: TMEM106B

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.