Orphanet: NK2 homeobox 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NKX2-2 - NK2 homeobox 2

 • Synonim(y) : NKX2.2
 • Poprzednie symbole i nazwy : NK-2 (Drosophila) homolog B, NK2 transcription factor related, locus 2 (Drosophila), NKX2B
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 20p11.22
 • OMIM: 604612
 • HGNC: 7835
 • UniProtKB: O95096
 • Genatlas: NKX2-2
 • Ensembl: ENSG00000125820
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O95096
 • LOVD: NKX2-2

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.