Orphanet: mutS homolog 3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MSH3 - mutS homolog 3

 • Synonim(y) : Divergent upstream protein, DUP, Mismatch repair protein 1, MRP1
 • Poprzednie symbole i nazwy : mutS (E. coli) homolog 3, mutS homolog 3 (E. coli)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5q14.1
 • OMIM: 600887
 • HGNC: 7326
 • UniProtKB: P20585
 • Genatlas: MSH3
 • Ensembl: ENSG00000113318
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P20585
 • LOVD: MSH3

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.