Orphanet: cytochrome c oxidase subunit 4I1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

COX4I1 - cytochrome c oxidase subunit 4I1

 • Synonim(y) : COX4-1
 • Poprzednie symbole i nazwy : COX4, cytochrome c oxidase subunit IV, cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16q24.1
 • OMIM: 123864
 • HGNC: 2265
 • UniProtKB: P13073
 • Genatlas: COX4I1
 • GenCC: COX4I1
 • Ensembl: ENSG00000131143
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P13073
 • LOVD: COX4I1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.