Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

*(*) pole obowiązkowe

LAT - linker for activation of T cells

 • Synonim(y) : LAT1, linker for activation of T cells, transmembrane adaptor
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16q13
 • OMIM: 602354
 • HGNC: 18874
 • UniProtKB: O43561
 • Genatlas: LAT
 • Ensembl: ENSG00000213658
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O43561
 • LOVD: LAT

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.