Orphanet: ADP ribosylation factor like GTPase 6 interacting protein 6
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ARL6IP6 - ADP ribosylation factor like GTPase 6 interacting protein 6

 • Synonim(y) : MGC33864
 • Poprzednie symbole i nazwy : ADP-ribosylation factor-like 6 interacting protein 6
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q23.3
 • OMIM: 616495
 • HGNC: 24048
 • UniProtKB: Q8N6S5
 • Genatlas: ARL6IP6
 • Ensembl: ENSG00000177917
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q8N6S5
 • LOVD: ARL6IP6

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.