x

Klinické příznaky a symptomy

* (*) povinné pole

ORPHA:1401  CHAND syndrom

Fenotypový znak tohoto onemocnění je založen na analýze biomedicínské literatury a používá pojmy z Lidské fenotypové ontologie (HPO). Fenotypové abnormality jsou uvedeny podle frekvence výskytu v populaci pacientů, poté podle abecedního pořadí uvnitř každé skupiny frekvencí.

Diagnostická kritéria *
Ankyloblepharon HP:0009755
Curly hair HP:0002212
Nail dysplasia HP:0002164
* Fenotypové abnormality označované jako «diagnostické kritérium» jsou takové, které jsou zahrnuty ve vytvořených sadách kritérií pro stanovení diagnózy konkrétního onemocnění a byly takoto publikovány v odborném recenzovaném časopise.
Klinické příznaky a symptomy

    Příležitostně

  • Short fifth metatarsal HP:0004704
Kritéria pro vyloučení *
* Fenotypové abnormality označované jako «vylučovací kritérium» jsou takové, které u určité nemoci vždy chybějí, a proto vylučují její přítomnost.
HOOMHPO

Doplňující informace

Specializované sociální služby

Upozornění

Poskytované informace vycházejí z publikovaných vědeckých článků.

Poskytnuté informace se odhadují pro celou populaci pacientů v běžné péči. Některé zde popsané fenotypové abnormality se mohou vyskytnout individuálně s proměnlivou časností nebo závažností, zatímco u jiných, které nejsou uvedeny, se stále mohou objevit. Fenotypové anotace zatím nejsou k dispozici pro všechna vzácná onemocnění; proces anotace probíhá.

Informace obsažené v Orphanet jsou pravidelně aktualizovány. Je možné, že objevy byly učiněny od poslední aktualizace a nebyly dosud začleněny.

Odborníkům se doporučuje, aby před přijetím rozhodnutí na základě poskytnutých informací vždy konzultovali nejnovější vědecké publikace. Účelem informací obsažených v Orphanet není nahrazení služeb zdravotnického personálu. Orphanet nemůže nést odpovědnost za škodlivé, zkrácené nebo chybné použití jakýchkoli informací nalezených v databázi Orphanet.