Orphanet: Oznaki i objawy kliniczne
x

Oznaki i objawy kliniczne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:2032  Idiopatyczne włóknienie płuc

Opis fenotypu choroby oparty jest na analizie piśmiennictwa bio-medycznego z zastosowaniem terminów zawartych w Ontologii Fenotypu Człowieka [the Human Phenotype Ontology (HPO)]. Nieprawidłowości fenotypu są przedstawione zgodnie z częstością ich występowania w populacji chorych, alfabetycznie w każdej grupie częstości.

Kryterium diagnostyczne *
Clubbing of fingers HP:0100759
Cough HP:0012735
Crackles HP:0030830
Exertional dyspnea HP:0002875
Honeycomb lung HP:0025175
Pulmonary fibrosis HP:0002206
Reticular pattern on pulmonary HRCT HP:0025390
* Kryterium diagnostyczne: nieprawidłowości fenotypu określane jako kryteria diagnostyczne są tymi włączonymi w ustalone zestawy kryteriów dla rozpoznania danej choroby ustanowionymi na podstawie piśmiennictwa w recenzowanych czasopismach
Oznaki i objawy kliniczne

    Bardzo częsta

  • Interstitial pulmonary abnormality HP:0006530
HOOMHPO

Ostrzeżenie

Dostarczone informacje bazują na opublikowanych artykułach naukowych.

Dostarczone informacje powstają dla całej populacji chorych pozostających w rutynowej opiece medycznej. Niektóre opisane nieprawidłowości fenotypu mogą występować tylko w pojedynczych przypadkach z o zmiennej czasowości i ciężkości, podczas gdy pozostałe, never wymienione w listach/zestawach, mogą również się pojawiać. Annotacje dotyczące fenotypu nie są jak dotychczas osiągalne dla wszystkich chorób; proces ten ciągle jeszcze trwa.

Informacje zawarte w Orphanecie są regularnie uaktualniane. Może się zdarzyć, że najnowsze odkrycia, które pojawią się po ostatnim uaktualnieniu, nie zostaną jeszcze odnotowane.

Profesjonaliści są zachęcani, aby zawsze sprawdzili najnowsze piśmiennictwo przed podjęciem decyzji wynikającej z dostarczonych informacji. Nie ma takiej intencji aby informacje w Orphanecie zastępowały serwisy profesjonalnej służby zdrowia. Orphanet nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe, niepełne albo błędne wykorzystanie informacji znalezionej w bazie danych Orphanetu.