x

Zoek een artikel voor experts

* (*) verplicht veld

Andere zoekoptie(s)

Help

Orphanet geeft toegang tot een encyclopedie voor professionals, een verzameling van artikelen door experts geschreven en gevalideerd. Tot deze encyclopedie behoren: review artikelen, richtlijnen voor de klinische praktijk, diagnostische criteria, advies voor genetische testen, artikelen over praktische genetica (‘European Journal of Human Genetics’ “Practical Genetics”), artikelen over klinische aspecten van erfelijke ziekten (clinical genetics reviews), richtlijnen voor spoedeisende hulp, richtlijnen voor anesthesie, factsheets met informatie over beperkingen en samenvattingen van de ziekte informatie in andere talen dan de 7 talen van de Orphanet website.

Vul de naam van de ziekte in die u zoekt om toegang te krijgen tot deze informatie.

Waarschuwing

De informatie op de Orphanet website wordt regelmatig bijgewerkt. Het kan voorkomen dat nieuwe ontdekkingen gedaan worden tussen updates in en ze dus nog niet zichtbaar zijn op de website. Experts worden aangemoedigd om de meest recente publicaties te raadplegen voor ze een beslissing nemen op basis van de aangeboden informatie. Deze teksten zijn nog niet beschikbaar in alle 7 talen van de Orphanet website of voor alle zeldzame ziekten.

Het is mogelijk dat deze algemene teksten niet van toepassing zijn op specifieke gevallen omwille van de grote variëteit aan manieren waarop een ziekte zich kan manifesteren. Bepaalde informatie kan schokkend overkomen. Het is uitermate belangrijk om met een medische professional te overleggen of de informatie al dan niet relevant is voor een specifiek geval.

De informatie in Orphanet vervangt geenszins professioneel medisch advies.

Orphanet kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schadelijk, onvolledig of verkeerd gebruik van informatie uit de Orphanet database.