Orphanet: Distrofia muscular congťnita con hiperlaxitud
x

Hledat vz√°cn√© onemocnńõn√≠

* (*) povinné pole

DalŇ°√≠ moŇĺnost(i) vyhled√°v√°n√≠

Navrhnńõte aktualizaci

(*) povinn√° pole.

Attention

PŇôij√≠maj√≠ se pouze pŇôipom√≠nky, jejichŇĺ c√≠lem je zlepŇ°it kvalitu a pŇôesnost informac√≠ na webu Orphanet. V pŇô√≠padńõ vŇ°ech ostatn√≠ch koment√°ŇôŇĮ zaŇ°lete sv√© pŇôipom√≠nky prostŇôednictv√≠m kontaktujte n√°s. Zpracov√°vat lze pouze koment√°Ňôe napsan√© v anglińćtinńõ.

Orphanet doesn't provide personalised answers. To get in touch with the Orphanet team, please contact

Information provided in your contribution (including your email address) will be stocked in .CSV files that will be sent as an email to Orphanet's teams. These emails might be conserved in the teams' mailboxes, in our backoffice servers but will not be registered in our databases (for more information see our section General Data Protection Regulation and data privacy (GDPR) and Confidentiality).

Captcha image

Vrozen√° svalov√° dystrofie s hyperlaxitou

ORPHA:371007

√öroveŇą klasifikace: Onemocnńõn√≠
 • Synonyma:
  • CMDH
 • Prevalence: <1 / 1 000 000
 • Dńõdińćnost: -
 • Vńõk prvn√≠ch pŇô√≠znakŇĮ: Novorozeneck√©
 • MKN-10: G71.2
 • OMIM: -
 • UMLS: -
 • MeSH: -
 • GARD: -
 • MedRA: -

DoplŇąuj√≠c√≠ informace

DalŇ°√≠ informace o tomto onemocnńõn√≠

V√Ĺzkumn√© ńćinnosti t√Ĺkaj√≠c√≠ se tohoto onemocnńõn√≠

Specializovan√© soci√°ln√≠ sluŇĺby

Dokumenty obsaŇĺen√© na t√©to webov√© str√°nce jsou k dispozici pouze pro informańćn√≠ √ļńćely. √öńćelem tohoto materi√°lu nen√≠ v Ňĺ√°dn√©m pŇô√≠padńõ nahradit profesion√°ln√≠ l√©kaŇôskou p√©ńći kvalifikovan√Ĺm odborn√≠kem a nemńõl by b√Ĺt proto pouŇĺ√≠v√°n jako z√°klad pro diagnostiku nebo l√©ńćbu.