Orphanet: Glycogen storage disease due to glucose 6 phosphatase deficiency type Ia
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Captcha image

Choroba spichrzania glikogenu z powodu niedoboru glukozo-6-fosfatazy typu a

ORPHA:79258

Classification level: Subtype of disorder
 • Synonim(y):
  • Glikogenoza typu Ia
  • Glikogenoza z powodu niedoboru glukozo-6-fosfatazy typu a
  • Choroba spichrzania glikogenu typu 1a
  • GSD z powodu niedoboru G6P typu a
  • GSDIa
  • Niedobór G6P typu a
  • Choroba spichrzania glikogenu z powodu niedoboru G6P typu a
  • GSD typu 1a
 • Rozpowszechnienie: Unknown
 • Dziedzictwo: -
 • Wiek początku: Okres niemowlęcy, Okres noworodkowy
 • ICD-10: E74.0
 • OMIM: 232200
 • UMLS: C0017920  C2919796
 • MeSH: -
 • GARD: -
 • MedDRA: -

Dokładna informacja

Artykuł dla ogółu społeczeństwa

Profesjonaliści

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.