Orphanet: Choroba spichrzania glikogenu z powodu niedoboru kinazy fosforylazy wątrobowej
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Captcha image

Choroba spichrzania glikogenu z powodu niedoboru kinazy fosforylazy wątrobowej

ORPHA:264580

Classification level: Disorder
 • Synonim(y):
  • Choroba spichrzania glikogenu typu 9C
  • XLG
  • GSD z powodu niedoboru kinazy fosforylazy wątrobowej
  • GSD typu IXc
  • GSD typu IXa
  • GSD typu 9C
  • GSD typu 9A
  • Choroba spichrzania glikogenu typu 9A
  • Glikogenoza typu IXc
  • Glikogenoza typu IXa
  • Glikogenoza typu 9C
  • Glikogenoza typu 9A
  • Choroba spichrzania glikogenu typu IXc
  • Choroba spichrzania glikogenu typu IXa
  • Glikogenoza z powodu niedoboru kinazy fosforylazy wątrobowej
 • Rozpowszechnienie: Unknown
 • Dziedzictwo: Autosomalny recesywny or Recesywny sprzężony z chromosomem X 
 • Wiek początku: Dzieciństwo
 • ICD-10: E74.0
 • OMIM: 306000  613027
 • UMLS: C2751643
 • MeSH: -
 • GARD: -
 • MedDRA: -

Dokładna informacja

Profesjonaliści

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.