Orphanet: Sprz����ona z chromosomem X niedokrwisto���� dyserytropoetyczna z nieprawid��owymi p��ytkami i neutropeni��
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Orphanet doesn't provide personalised answers. To get in touch with the Orphanet team, please contact

Information provided in your contribution (including your email address) will be stocked in .CSV files that will be sent as an email to Orphanet's teams. These emails might be conserved in the teams' mailboxes, in our backoffice servers but will not be registered in our databases (for more information see our section General Data Protection Regulation and data privacy (GDPR) and Confidentiality).

Captcha image

Sprzężona z chromosomem X niedokrwistość dyserytropoetyczna z nieprawidłowymi płytkami i neutropenią

Definicja choroby

*Sprzężona z chromosomem X niedokrwistość dyserytropoetyczna z nieprawidłowymi płytkami i neutropenią jest rzadką, genetycznie uwarunkowaną, konstytucjonalną niedokrwistością dyserytropoetyczną, która charakteryzuje się umiarkowaną lub ciężką niedokrwistością bez trombocytopenii, neutropenią o różnym stopniu nasilenia oraz nieprawidłowościami w biopsji szpiku kostnego pod postacią trójliniowej dysplazji i cytopenii, dotyczącej linii erytrocytarnej i granulocytarnej. We krwi obwodowej stwierdza się anizocytozę, makrocytozę, poikilocytozę, eliptocyty i pofragmentowane erytrocyty.

ORPHA:363727

Classification level: Zaburzenie
  • Synonim(y): -
  • Rozpowszechnienie: <1 / 1 000 000
  • Dziedzictwo: Recesywny sprzężony z chromosomem X 
  • Wiek początku: W każdym wieku
  • ICD-10: D64.4
  • OMIM: 300835
  • UMLS: -
  • MeSH: -
  • GARD: -
  • MedDRA: -

Dokładna informacja

Profesjonaliści

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.