Orphanet: Miofibromatoza noworodków
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Captcha image

Miofibromatoza noworodków

Definicja choroby

Miofibromatoza noworodków (Infantile myofibromatosis – IM) to rzadki łagodny nowotwór tkanek miękkich charakteryzujący się rozwojem guzków w skórze, mięśniach prążkowanych, kościach i w wyjątkowych przypadkach w narządach trzewnych dający szerokie spektrum objawów klinicznych. IM zawiera miofibroblasty.

ORPHA:2591

Classification level: Disorder
  • Synonim(y): -
  • Rozpowszechnienie: Unknown
  • Dziedzictwo: Autosomalny recesywny or Nie dotyczy or Autosomalny dominujący 
  • Wiek początku: Okres noworodkowy, Okres niemowlęcy
  • ICD-10: D48.1
  • OMIM: 228550  615293
  • UMLS: C0432284
  • MeSH: -
  • GARD: 2998
  • MedDRA: -