Orphanet: Sndrome CACH
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Captcha image

Zespół CACH

ORPHA:135

Classification level: Disorder
 • Synonim(y):
  • Dziecięca ataksja z rozlaną hipomielinizacją centralnego układu nerwowego
  • Leukoencefalopatia z zanikającą istotą białą
  • Myelinosis centralis diffusa
 • Rozpowszechnienie: Unknown
 • Dziedzictwo: Autosomalny recesywny 
 • Wiek początku: Dzieciństwo
 • ICD-10: E75.2
 • OMIM: 603896  615889
 • UMLS: C1858991  C2931489
 • MeSH: C537420
 • GARD: 231
 • MedDRA: -

Dokładna informacja

Profesjonaliści

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.