Orphanet: Friedreich ataxia
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Captcha image

Ataksja Friedreicha

Definicja choroby

Ataksja Friedreicha (ang. Friedreich ataxia, FRDA) jest dziedziczną chorobą neurodegeneracyjną, którą
cechują postępująca ataksja chodu i kończyn, dyzartria, dysfagia, dysfunkcja okoruchowa, zanik głębokich
odruchów ścięgnistych, objawy piramidowe, skolioza oraz - u niektórych chorych - kardiomiopatia,
cukrzyca, utrata wzroku i upośledzony słuch.

ORPHA:95

Classification level: Disorder
 • Synonim(y):
  • FA
  • FRDA
 • Rozpowszechnienie: 1-9 / 100 000
 • Dziedzictwo: Autosomalny recesywny 
 • Wiek początku: Dzieciństwo, Wiek młodzieńczy
 • ICD-10: G11.1
 • OMIM: 229300  601992
 • UMLS: C0016719
 • MeSH: D005621
 • GARD: 6468
 • MedDRA: 10017374

Dokładna informacja

Artykuł dla ogółu społeczeństwa

Profesjonaliści

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.