Orphanet: Wyszukaj chorobę rzadką
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

113 Wyniki

ORPHA:166   (Group of disorders)   Choroba Charcota, Mariego i Tootha

Więcej informacji
ORPHA:166   (Group of disorders)   Choroba Charcota, Mariego i Tootha

Więcej informacji

Synonim(y) : Dziedziczna neuropatia Charcota, Mariego i Tootha

ORPHA:64746   (Group of disorders)   Autosomalna dominująca choroba Charcot, Marie i Tooth typu 2

Więcej informacji

Synonim(y) : Autosomalna dominująca aksonalna choroba Charcot, Marie i Tooth

ORPHA:64748   (Disorder)   Zespół Dejerine'a i Sottasa

Więcej informacji

Synonim(y) : Choroba Charcot, Marie i Tooth typu 3

ORPHA:64749   (Group of disorders)   Choroba Charcot, Marie i Tooth typu 4

Więcej informacji

Synonim(y) : Autosomalna recesywna demielinizująca choroba Charcot, Marie i Tooth

ORPHA:64749   (Group of disorders)   Choroba Charcot, Marie i Tooth typu 4

Więcej informacji
ORPHA:64751   (Disorder)   Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa typu 5

Więcej informacji

Synonim(y) : Choroba Charcot, Marie i Tooth - objawy piramidowe

ORPHA:65753   (Group of disorders)   Choroba Charcot, Marie i Tooth typu 1

Więcej informacji

Synonim(y) : Autosomalna dominująca demielinizująca choroba Charcot, Marie i Tooth

ORPHA:65753   (Group of disorders)   Choroba Charcot, Marie i Tooth typu 1

Więcej informacji
ORPHA:90103   (Disorder)   Choroba Charcota, Mariego i Tootha - głuchota - niepełnosprawność intelektualna

Więcej informacji

Keyword(s) : Choroba Charcota, Mariego i Tootha - głuchota - niepełnosprawność intelektualna

ORPHA:90117   (Disorder)   Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa typu Okinawy

Więcej informacji

Keyword(s) : Charcot, Marie i Tooth

ORPHA:90118   (Disorder)   Ciężka wczesna neuropatia aksonalna spowodowana niedoborem MFN2

Więcej informacji

Synonim(y) : Autosomalna recesywna choroba Charcota, Mariego i Tootha, typ Ouvriera

ORPHA:90119   (Disorder)   Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa z akrodystrofią

Więcej informacji

Synonim(y) : Autosomalna recesywna aksonalna choroba Charcota, Mariego i Tootha z akrodystrofią

ORPHA:90119   (Disorder)   Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa z akrodystrofią

Więcej informacji

Synonim(y) : Autosomalna recesywna choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2 z akrodystrofią

ORPHA:90120   (Disorder)   Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa typu 6

Więcej informacji

Synonim(y) : Choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 6

ORPHA:90658   (Disorder)   Choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 1E

Więcej informacji

Synonim(y) : Choroba Charcota, Mariego i Tootha - głuchota

ORPHA:91024   (Group of disorders)   Autosomalna recesywna aksonalna dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa

Więcej informacji

Synonim(y) : Autosomalna recesywna aksonalna choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2

ORPHA:93114   (Disorder)   Autosomalna dominująca pośrednia choroba Charcot,Marie i Tooth typu E

Więcej informacji

Synonim(y) : Choroba Charcota, Mariego i Tootha - nefropatia

ORPHA:98856   (Disorder)   Choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2B1

Więcej informacji

Synonim(y) : Autosomalna recesywna choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2B1

ORPHA:101097   (Disorder)   Autosomalna recesywna choroba Charcota, Mariego i Tootha z chrypką

Więcej informacji

Synonim(y) : Autosomalna recesywna aksonalna choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2K

ORPHA:101101   (Disorder)   Choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2B2

Więcej informacji

Synonim(y) : Autosomalna recesywna aksonalna choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2B2

ORPHA:101102   (Disorder)   Choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2H

Więcej informacji

Synonim(y) : Aksonalna choroba Charcota, Mariego i Tootha z objawami piramidowymi

ORPHA:324442   (Disorder)   Autosomalna recesywna neuropatia aksonalna z neuromiotonią

Więcej informacji

Synonim(y) : Autosomalna recesywna choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2 z neuromiotonią

ORPHA:363981   (Disorder)   Choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 4B3

Więcej informacji

Synonim(y) : Choroba Charcota, Mariego i Tootha z ogniskowym pofałdowaniem mieliny

ORPHA:391351   (Disorder)   Choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 4 związana z SURF1

Więcej informacji

Synonim(y) : Choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 4K

ORPHA:391351   (Disorder)   Choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 4 związana z SURF1

Więcej informacji

Synonim(y) : Ciężka demielinizacyjna choroba Charcota, Mariego i Tootha związana z SURF1

ORPHA:397735   (Disorder)   Autosomalna dominująca choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2U

Więcej informacji

Synonim(y) : Autosomalna dominująca choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2 z powodu mutacji MARS

ORPHA:443950   (Disorder)   Choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2T

Więcej informacji

Synonim(y) : Autosomalna recesywna aksonalna choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2T

ORPHA:447964   (Disorder)   Autosomalna dominująca choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2V

Więcej informacji

Synonim(y) : Autosomalna dominująca choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2 spowodowana mutacją NAGLU

ORPHA:466768   (Disorder)   Autosomalna dominująca choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2Z

Więcej informacji

Synonim(y) : Autosomalna dominująca choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2 spowodowana mutacją MORC2

ORPHA:466775   (Disorder)   Autosomalna recesywna choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2X

Więcej informacji

Synonim(y) : Autosomalna recesywna choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2 spowodowana SPG11

ORPHA:476109   (Group of disorders)   Aksonalna dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa

Więcej informacji

Keyword(s) : Aksonalna dziedziczna neuropatia Charcota, Mariego i Tootha

ORPHA:476116   (Group of disorders)   Demielinizująca dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa

Więcej informacji

Keyword(s) : Demielinizująca dziedziczna neuropatia Charcota, Mariego i Tootha

ORPHA:476116   (Group of disorders)   Demielinizująca dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa

Więcej informacji

Keyword(s) : Demielinizująca choroba Charcota, Mariego i Tootha

ORPHA:476123   (Group of disorders)   Pośrednia choroba Charcota, Mariego i Tootha

Więcej informacji
ORPHA:476394   (Disorder)   Choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 1 zależna od PMP2

Więcej informacji

Synonim(y) : Dziedziczna neuropatia Charcota, Mariego i Tootha typu 1 zależna od PMP2

ORPHA:476394   (Disorder)   Choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 1 zależna od PMP2

Więcej informacji

Synonim(y) : Neuropatia Charcota, Mariego i Tootha typu 1 zależna od PMP2

ORPHA:521414   (Disorder)   Autosomalna dominująca choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2DD

Więcej informacji

Synonim(y) : Autosomalna dominująca choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 2 związana z ATP1A1