x

Zoek een weesgeneesmiddel

* (*) verplicht veld

Andere zoekoptie(s)

Help

De lijst van weesgeneesmiddelen in de Orphanet-database omvat alle bestanddelen terug in verschillende stadia van ontwikkeling die een aanwijzing als weesgeneesmiddel kregen voor ziekte(n) die in Europa als zeldzaam worden beschouwd, ongeacht of ze al dan niet verder werden ontwikkeld om geneesmiddelen te worden met een vergunning voor het in de handel brengen.

De Orphanet-databank bevat ook medicatie zonder aanwijzing als weesgeneesmiddel, op voorwaarde dat een handelsvergunning werd toegekend met een specifieke indicatie voor een zeldzame ziekte.

In de databank worden ook geneesmiddelen opgenomen die getest worden in een klinische studie of een onderzoeksproject met betrekking heeft tot een zeldzame ziekte ook indien ze geen wettelijke status hebben.

Zoek op naam van een ziekte: Vul de naam in van de ziekte die u zoekt om toegang te krijgen tot de lijst van medicinale producten voor deze ziekte. We wijzen erop dat de namen van substanties in het Engels worden vermeld.

Zoek op naam van een substantie/handelswaar: Vul de naam in van het geneesmiddel dat u zoekt, hetzij de commerciŽle naam (handelsnaam), hetzij de naam van de substantie zoals INN (International Nonproprietary Name), chemische namen, codenamen of algemene benaming. We wijzen erop dat de namen van substanties in het Engels worden vermeld.

Aanwijzing als weesgeneesmiddel is een wettelijke procedure die aanwijzing toelaat van een geneeskundige stof met mogelijke therapeutische werking voor een zeldzame ziekte, vooraleer de eerste toediening bij mensen heeft plaatsgevonden of tijdens de klinische ontwikkeling ervan.

De precieze therapeutische indicatie wordt nadien gedefinieerd, op het moment dat een handelsvergunning wordt toegekend. Deze procedure werd in Europa vastgelegd door de Regulation on Orphan Medicinal Products (EC) No 141/2000 en in de VSA door de Orphan Drug Act.

Gerelateerde datasets van Orphanet zijn toegankelijk in een geaggregeerd formaat via Orphadata na ondertekening van een Data Transfer Akkoord/Dienstencontract.

Waarschuwing

Informatie in Orphanet wordt op regelmatige basis geactualiseerd. Het kan gebeuren dat er vertraging is tussen de toekenning van een nieuwe aanwijzing/goedkeuring en de publicatie ervan in Orphanet. Beroepsbeoefenaars worden steeds aangemoedigd de meest recente publicaties en officiŽle documenten te raadplegen, zoals beslissingen van het Comitť voor Weesgeneesmiddelen (COMP), Samenvatting van Productkenmerken/Voorschrijfinformatie, en rapporten van Evaluatie van Gezondheidstechnologie, alvorens een beslissing te nemen op basis van de verstrekte informatie. De Orphanet-databank heeft als doel de best mogelijke voorstelling te geven van de zeldzame ziekten waarvoor geneesmiddelen worden ontwikkeld en/of in de handel gebracht, en dit op basis van informatie die beschikbaar is op de websites van EMA (Europees Geneesmiddelenagentschap) en FDA (Food and Drug Administration), maar vervangt in geen geval de publieke geneesmiddelendatabanken van de gezondheidszorgautoriteiten.

Orphanet kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schadelijk, onvolledig of verkeerd gebruik van informatie in uit de Orphanet-databank.

Orphanet erkent de bijdrage van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) aan de oprichting van de databank voor weesgeneesmiddelen in Europa. Dit project werd opgestart door het Comitť voor Weesgeneesmiddelen (COMP) van het EMA. Verschillende leden van het COMP hebben individueel bijgedragen aan de databank, die door het COMP werd onthaald als een belangrijk hulpmiddel voor alle belanghebbenden. De databank werd volledig en autonoom door Orphanet ontwikkeld, met gebruik van publieke en private financiering en van publiek beschikbare data; bijgevolg is noch het EMA noch het COMP verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van de databank.

De Orphanet database van weesgeneesmiddelen werd ontwikkeld dankzij de mede-financiering van de volgende instellingen en befrijven:

  • Leem
  • novartis
  • pfizer
  • Merck Serono
  • PharmaMar
  • Genzyme
  • Biomarin