Ga verder naar

Lijst met geneesmiddelen

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

::Help

Deze lijst bevat alle specialiteitsnamen (commerciële namen) van geneesmiddelen, ongeacht of ze al dan niet zijn erkend als weesgeneesmiddel (meer informatie over de aanduidingsprocedure voor weesgeneesmiddelen vindt u in de ‘Lijst weesgeneesmiddelaanduiding’), indien ze een indicatie voor een zeldzame ziekte hebben.

Kies een letter in de alfabetische lijst en klik erop om de overeenstemmende specialiteitsnaam van het geneesmiddel en het aanverwante bestanddeel te zien.

De lijst van weesgeneesmiddelen op de Orphanet-database omvat alle stoffen die een aanwijzing als weesgeneesmiddel kregen voor ziekte(n) die in Europa als zeldzaam worden beschouwd, ongeacht of ze al dan niet verder werden ontwikkeld om geneesmiddelen te worden met een vergunning voor het in de handel brengen.

De Orphanet-database bevat ook geneesmiddelen zonder aanduiding als weesgeneesmiddel zolang ze een vergunning voor het in de handel brengen hebben gekregen met een specifieke indicatie voor een zeldzame ziekte.

De gegevens zijn afkomstig van officiële bronnen.

Orphanet erkent de bijdrage van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) aan de creatie van de weesgeneesmiddelendatabase in Europa. Dit project was een initiatief van het Comité voor weesgeneesmiddelen (COMP) binnen het EMA. Verscheidene leden van het COMP hebben individueel bijgedragen tot de ontwikkeling van de database, die door het COMP werd ontvangen als een belangrijk hulpmiddel voor alle belanghebbenden.
De database werd volledig en autonoom door Orphanet ontwikkeld, waarbij gebruik werd gemaakt van publieke en private financiering en publiek beschikbare gegevens. Noch het EMA noch het COMP zijn dus verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van de database.


De weesgeneesmiddelendatabase van Orphanet werd ontwikkeld met de mede-financiering van de volgende instellingen en bedrijven:

Leem novartis pfizer Merck Serono PharmaMar Genzyme Biomarin

64 Resultaat/Resultaten