Ga verder naar

Lijst weesgenees- middelaanduiding

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

::Definitie


De aanduiding als weesgeneesmiddel is een wettelijke procedure die toelaat een geneeskundig bestanddeel aan te wijzen met een therapeutisch potentieel voor een zeldzame ziekte, vůůr de eerste toediening aan mensen of tijdens de klinische ontwikkeling ervan.
De precieze therapeutische indicatie wordt vervolgens vastgelegd op het moment van de uitreiking van de vergunning voor het in de handel brengen.
Deze procedure werd in Europa vastgelegd door Verordening (EG) Nr. 141/2000
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:018:0001:0005:EN:PDF)
Soortgelijke procedures bestaan in de VS, AustraliŽ, Japan en Singapore.

::Help

Kies een letter in de alfabetische lijst en klik erop om stoffen met minstens een aanwijzing als weesgeneesmiddel te zien. Het (de) betrokken geografische gebied(en) is (zijn) aangegeven.

Klik vervolgens op de naam van de stof om naar de Stoffiche te gaan of klik op het geografische gebied voor gedetailleerde informatie over de aanwijzing(en) in dat specifieke gebied.

De lijst van weesgeneesmiddelen op de Orphanet-database omvat alle bestanddelen die een aanduiding als weesgeneesmiddel kregen voor ziekte(n) die in Europa als zeldzaam worden beschouwd, ongeacht of ze al dan niet verder werden ontwikkeld om geneesmiddelen te worden met een vergunning voor het in de handel brengen.

De gegevens zijn afkomstig van officiŽle bronnen.

De volgende twee links geven ook toegang tot de Europese of Amerikaanse aanwijzingsgegevens:
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alforphreg.htm(Europe)
http://www.fda.gov/ForIndustry/DevelopingProductsforRareDiseasesConditions/HowtoapplyforOrphanProductDesignation/default.htm (USA)

Orphanet erkent de bijdrage van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) aan de creatie van de weesgeneesmiddelendatabase in Europa. Dit project was een initiatief van het Comitť voor weesgeneesmiddelen (COMP) binnen het EMA. Verscheidene leden van het COMP hebben individueel bijgedragen tot de ontwikkeling van de database, die door het COMP werd ontvangen als een belangrijk hulpmiddel voor alle belanghebbenden.
De database werd volledig en autonoom door Orphanet ontwikkeld, waarbij gebruik werd gemaakt van publieke en private financiering en publiek beschikbare gegevens. Noch het EMA noch het COMP zijn dus verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van de database.


De weesgeneesmiddelendatabase van Orphanet werd ontwikkeld met de mede-financiering van de volgende instellingen en bedrijven:

Leem novartis pfizer Merck Serono PharmaMar Genzyme Biomarin

Aanwijzingen als weesgeneesmiddel per geografisch gebied