x

Vyhledat léčivý přípravek pro vzácné onemocnění

* (*) povinné pole

Nápověda

Orphanet poskytuje přehled léků ve všech fázích vývoje pro jedno konkrétní vzácné onemocnění nebo skupinu vzácných onemocnění. Zahrnuje všechny látky, kterým byla udělena dezignace léčivého přípravku pro vzácné onemocnění v Evropě nebo v USA, ať už byly dále vyvíjeny a staly se schválenými léky s registrací, nebo ne.

Databáze Orphanet zahrnuje také léčivé přípravky, které nejsou vedeny jako LPVO, pokud jim byla udělena registrace se specifickou indikací pro dané VO.

Některá léčiva jsou do databáze zařazena proto, že jsou testována v klinické studii nebo v rámci projektového výzkumu prováděného na VO, ale nemají status regulovaného léčiva.

Vyhledávání podle názvu onemocnění: Zadáním požadovaného názvu onemocnění získáte přístup k seznamu léčivých přípravků pro toto onemocnění. Upozorňujeme, že názvy látek jsou uvedeny v angličtině.
Vyhledávání podle látky/obchodního názvu: Zadejte požadovaný léčivý přípravek podle jeho obchodního názvu (Trade name) nebo názvu látky včetně INN (International Non-proprietary Name), chemických názvů, kódových názvů látky nebo běžných názvů. Upozorňujeme, že názvy látek jsou uvedeny v angličtině.

Designace LPVO je právní postup, který umožňuje označit léčivou látku s terapeutickým potenciálem pro dané VO před jejím prvním podáním u člověka nebo během jejího klinického vývoje.

Přesná terapeutická indikace je pak definována v době registrace léčiva (MA). Tento postup byl v Evropě zaveden nařízením o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění (ES) č. 141/2000 a v USA zákonem Orphan Drug Act.

Přístup k souvisejícím souborům údajů Orphanet v agregovaném formátu můžete získat prostřednictvím Orphadata po podpisu Dohody o předávání údajů/Smlouvy o poskytování služeb.

Varování

Informace v síti Orphanet jsou pravidelně aktualizovány. Může se stát, že mezi udělením nových označení/schválení LPVO a jejich zveřejněním v síti Orphanet dojde ke zpoždění. Odborníkům se vždy doporučuje, aby před jakýmkoli rozhodnutím na základě poskytnutých informací konzultovali nejnovější publikace a oficiální dokumenty, jako jsou rozhodnutí Výboru pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění (COMP) EMA, Souhrn údajů o přípravcích/předpisové informace a zprávy o hodnocení zdravotnických technologií. Databáze Orphanet si klade za cíl co nejlépe reprezentovat VO, pro která jsou vyvíjeny a/nebo uváděny na trh léky, na základě informací dostupných na webových stránkách EMA (Evropské agentury pro léčivé přípravky) a FDA (Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv), nenahrazuje však veřejné databáze léků zdravotnických orgánů.

Orphanet nenese odpovědnost za škodlivé, zkrácené nebo chybné použití jakýchkoli informací nalezených v databázi Orphanet.

Orphanet oceňuje přínos Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) k vytvoření databáze LPVO v Evropě. Tento projekt inicioval Výbor pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění (COMP) při EMA. Několik členů COMP individuálně přispělo k vytvoření databáze, kterou COMP uvítal jako významný nástroj pro všechny zúčastněné strany. Databáze byla vyvinuta zcela autonomně společností Orphanet s využitím veřejných a soukromých finančních prostředků a veřejně dostupných údajů; EMA ani COMP proto nejsou odpovědné za obsah a správu této databáze.

Databáze léčivých přípravků pro vzácná onemocnění byla vyvinuta se spolufinancováním od následujících institucí a společností:

  • Leem
  • novartis
  • pfizer
  • Merck Serono
  • PharmaMar
  • Genzyme
  • Biomarin