x

Vyhledat léčivý přípravek pro vzácné onemocnění

*(*) povinné pole

Další možnosti vyhledávání

Nápověda

Orphanet poskytuje soupis léčiv ve všech stádiích vývoje pro jedno konkrétní vzácné onemocnění nebo skupinu vzácných onemocnění. To zahrnuje všechny látky, kterým byla v Evropě nebo v USA udělena dezignace pro onemocnění považovaná v Evropě a USA za vzácná, ať už byly dále vyvinuty k tomu, aby se staly schválenými léčivými přípravky s rozhodnutím (MA) nebo nikoli.

Databáze Orphanet také zahrnuje léky bez ustanovení léčivého přípravku pro vzácná onemocnění, pokud jim bylo uděleno rozhodnutí o registraci se specifickým uvedením vzácná onemocnění.

Některá léčiva jsou zahrnuta do databáze, protože jsou testována v klinické studii prováděné na vzácném onemocnění, ale nemají regulační status.

Hledání podle názvu onemocnění: Zadejte požadované jméno onemocnění pro přístup k seznamu léčivých přípravků pro toto onemocnění.
Hledání podle látky/obchodního názvu: Zadejte požadovaný lék podle komerčního názvu (obchodní název) nebo názvu látky včetně chemických názvů, názvů kódů látek nebo běžných názvů (např. INN: International Non-proprietary Name).

Ustanovení léčivých přípravků pro vzácná onemocnění je právní postup, který umožňuje ustanovit léčivé látky s terapeutickým potenciálem pro vzácné onemocnění před prvním podáním člověku nebo během jeho klinického vývoje. Přesná terapeutická indikace je poté definována v době vydání rozhodnutí o registraci. Tento postup byl v Evropě zaveden Evropskou komisí rozhodnutím Regulation on Orphan Medicinal Products (EC) No 141/2000 a v USA vydáním Orphan Drug Act.

K souvisejícím datovým sadám Orphanet v agregovaném formátu můžete přistupovat prostřednictvím služby Orphadata po podpisu dohody o přenosu dat/smlouvy o poskytování služeb.

Varování

Informace v Orphanetu jsou pravidelně aktualizovány. Může se stát, že mezi udělením nových ustanovení/schválení a jejich publikací v Orphanetu dojde ke zpoždění. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí na základě poskytnutých informací je odborníkům vždy doporučeno konzultovat nejnovější publikace.

Orphanet nenese odpovědnost za škodlivé, zkrácené nebo chybné použití jakýchkoli informací nalezených v databázi Orphanet.

Orphanet oceňuje podíl European Medicines Agency (EMA) při vytváření databáze léčivých přípravků pro vzácná onemocnění v Evropě. Tento projekt byl zahájen komisí Orphan Medicinal Products (COMP) v agentuře EMA. Několik členů komise COMP individuálně přispělo k rozvoji databáze, což komise COMP uvítala jako významný nástroj pro všechny zúčastněné strany. Databáze byla vyvinuta zcela a autonomně společností Orphanet s využitím veřejného a soukromého financování a veřejně dostupných údajů; ani agentura EMA ani komise COMP nejsou odpovědné za obsah a správu databáze.

Databáze léčivých přípravků pro vzácná onemocnění byla vyvinuta se spolufinancováním od následujících institucí a společností:

  • Leem
  • novartis
  • pfizer
  • Merck Serono
  • PharmaMar
  • Genzyme
  • Biomarin