Orphanet: Adalimumab
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Adalimumab

HUMIRA   AMGEVITA   IMRALDI   CYLTEZO   HULIO   HEFIYA   HALIMATOZ   HYRIMOZ   KROMEYA   IDACIO   AMSPARITY   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : Adalimumab
 • Nazwa kodu : ABT D2E7
 • Nazwa chemiczna lub opis : -
 • Typ produktu : Ingredient/substance
 • Typ produkcji : Biotechnology
 • Desygnacja sieroca : USA
  • Orphan designation  - USA

  • Lista chorób
   • Juvenile idiopathic arthritis
   • Oligoarticular juvenile idiopathic arthritis
   • Systemic-onset juvenile idiopathic arthritis
   • Psoriasis-related juvenile idiopathic arthritis
   • Rheumatoid factor-negative polyarticular juvenile idiopathic arthritis
   • Rheumatoid factor-positive polyarticular juvenile idiopathic arthritis
  • Więcej informacji
  • Orphan designation  - USA

  • Lista chorób
   • Intermediate uveitis
   • Idiopathic panuveitis
   • Idiopathic anterior uveitis
   • Vogt-Koyanagi-Harada disease
   • Non-infectious posterior uveitis
   • Systemic diseases with panuveitis
   • Idiopathic uveal effusion syndrome
   • Systemic diseases with anterior uveitis
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia