Orphanet: Wyszukaj
x

Wyszukaj lek sierocy

*(*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Alvocidib

   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : Alvocidib
 • Nazwa kodu : -
 • Nazwa chemiczna lub opis : (-)-2-(2-chlorophenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(3 R*,4 S* )-3-hydroxy-1-methyl-4-piperidyl]-4 H -chromen-4-one
 • Typ produktu : Ingredient/substance
 • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
 • Desygnacja sieroca : Europe
  • Orphan designation  - Europe

  • Lista chorób
   • B-cell chronic lymphocytic leukemia
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia