Orphanet: Wyszukaj
x

Wyszukaj lek sierocy

*(*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

N-acetylsarcosyl-glycyl-L-valyl-D-allo-isoleucyl-L-threonyl-
L-norvalyl-L-isoleucyl-L-arginyl-L-prolyl-N-ethylamide

   
 • INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) : -
 • Nazwa kodu : -
 • Nazwa chemiczna lub opis : N-acetylsarcosyl-glycyl-L-valyl-D-allo-isoleucyl-L-threonyl-
  L-norvalyl-L-isoleucyl-L-arginyl-L-prolyl-N-ethylamide
 • Typ produktu : Ingredient/substance
 • Typ produkcji : Synthetic / extractive chemistry
 • Desygnacja sieroca :
  • Orphan designation withdrawn/expired  - Europe

  • Lista chorób
   • Soft tissue sarcoma
  • Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Projekty badawcze dotyczące tego produktu

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia